Anasayfa

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

EĞİTİM ADI EĞİTİM TARİHLERİ SAAT SON KAYIT
TMGD RID/IMDG 01 15 Kasım  -20 Kasım 13:00-21:00   12 Kasım  2018
TMGD  ADR  ( Eğitimlere Mühendislik ve 4 yıllık Fen Bilimleri Mezunları Katılabilir) 19  Kasım  -25  kasım 13:00-21:00   22 Kasım  2018
TMGD  ADR 23  Ekim – 30  Ekim  13:00-21:00   20 Ekim  2018
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi             EKİM   2018 10:00-18:00 EKİM   2018
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitici Eğitimi               EKİM   2018 10:00-18:00 EKİM  2018
İskele Kurulumu ve Güvenliği Eğitimi              EKİM   2018 10:00-18:00 EKİM  2018
EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi-Temel + İç Denetçi Eğitimi (Hafta Sonu)              EKİM  2018  9:30-17:30 EKİM 2018
EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi-Temel + İç Denetçi Eğitimi

(HAFTA İÇİ GRUBU) AKŞAM

EKİM   2018

(3 GÜN)

  18:00-21:00 EKİM   2018
OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Sistemi-Temel + İç Denetçi Eğitimi

(HAFTA SONU GRUBU)

EKİM   2018

(3 GÜN)

10:00-18:00 EKİM   2018
EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi-Temel ve İç Denetçi Eğitimi EKİM   2018 10:00-18:00  EKİM   2018
EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi  EKİM   2018 10:00-18:00 EKİM   2018
Parfümör Giriş Eğitimi HAZİRAN 2018 10:00-18:00     HAZİRAN 2018
Kozmetik Amaçlı Çiçek Üretimi ve Hammadde Hazırlama Eğitimi HAZİRAN 2018 10:00-18:00      HAZİRAN 2018

ÖN KAYIT FORMU

Ad Soyad

Mail Adresiniz

Telefon Numarası

Kayıt için gerekli belgeler

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Fotoğraf
  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Adli Sicil Belgesi(e-Devlet)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Bakanlık onaylı TMGD Eğitimleri

RID ve IMDG Eğitimleri

*Ulaştırma Bakanlığı Sertifikası

ULAŞTIRMA

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın Temel Güvenlik Eğitimi

1 ve 2. Seviye Eğitici Eğitimleri

*Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) onaylı sertifika.

EGESEM

SERTİFİKALI KOZMETOLOG VE PARFÜMÖR EĞİTİMİ

Kozmetik ve Parfüm ,Kozmetik Sektöründe hammaddeler, elde edilmesi,muayene ve deneyleri ve kozmetik Kullanımı

*Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) onaylı sertifika.

EGESEM

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yüksekte Güvenli Çalışma

*Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) onaylı sertifika.

EGESEM

YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

İç Denetçi
Dökümantasyon
Başdenetçi

*Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) onaylı sertifika.

EGESEM

KOZMETİK VE PARFÜM ÜRETİMİ

Kozmetik Amaçlı Çiçek Üretimi ve Hammadde Hazırlama
Aromaterapi

*Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) onaylı sertifika.

EGESEM

BAKANLIKACIKLAMASI

Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemiz, Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasına(ADR) resmi olarak 2011 yılında taraf olmuştur. Ülkemizde mevzuat uygulamaları açısından pek çok konuda, yeni uygulamalar böylece yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu için ilk yasal zorunluluk 1/9/2014 tarihinde başlamış, ancak yeterince sayıda TMGD bulunmadığı için 30/06/2015 tarihine kadar süre uzatılmıştır.

İşyerinize ilişkin ADR Güvenlik Yönetim sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda; araç ve tankların ADR’ye uygunluğu, sürücülerin belgeleri ve eğitimlerinin uygunluğu, çalışanların eğitimi, prosedür ve talimatların oluşturulması veya uygunluğunun değerlendirilmesi vb. konulara yönelik yönetim sistemi kurulacaktır.

tehlikeli-maddeler-10

Tüm kuruluşlar çalışma yöntemlerini iyileştirmek isterler. Bu ister pazar paylarının artırılması, isterse maliyetlerin azaltılması şeklinde olsun, risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması esastır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

ISO 9001, Dünya’da toplam 178 ülkede 1.000.000 ‘dan fazla kuruluş tarafından uygulanan altyapısı en oturmuş, sadece Kalite Yönetim Sistemi olarak değil, Genel bir Yönetim Sistemi olarak kullanılan bir standarttır.

Her sektörde ve tüm organizasyon yapılarında kullanılabilen ISO 9001, kurumlarda müşteri memnuniyetinin artması, çalışan motivasyonunun artması ve sürekli iyileştirme için temel oluşturmaktadır.

ISO 14001 uluslararası kabul görmüş ve etkli bir Çevre Yönetim Sisteminin gerekleri hakkında bilgi veren bir standarttır. Standart kurumların karlılıklarının artırılması ve çevreye olan etkilerinin azaltılması arasında hassas bir dengede hazırlanmıştır. Tüm kurumun katılımının sağlanması ile birlikte her iki hedefin de gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

EN 16001 ve ISO 50001 gibi enerji temelli standardlar kuruluşların enerji performanslarını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri geliştirmelerini sağlar. Bu standartlar, enerji tüketimi, enerji maliyetleri, sera gazı emisyonları ve çevre etkilerinin iyileştirilmesi için enerji yönetiminin katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Sistematik bir yaklaşımla kuruluşun enerji yönetimi ele alınır. Enerji olarak tanımlanan unsurlar elektrik, petrol türevi yakıtlar, buhar, ısı, basınçlı hava ve yenilenebilir enerjilerdir. Bu enerji unsurlarının aydınlatma, havalandırma, soğutma, ısıtma, proses ısısı ve nakliye ve proses alanlarında nasıl yönetildiği ele alınmaktadır.

ISO 27001 bilgi güvenliğinin yönetimi için hazırlanmış özel bir standarttır. Sadece bilgisayarlar üzerinde bilgi oluşturan değil her ortamda ve her türlü bilgiyi korumak isteyen ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için uygulanabilir bir standarttır.

Bilgi ister kağıt üzerine yazılmış film karesi olsun isterse de konuşuluyor olsun, tüm bunların bir disiplin içinde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bilgi her ne şekilde olursa olsun, ISO 27001 bunların güvenli şekilde saklanmasını temin etmektedir

.bilgigvenliiirtibat